פרס שרת- שמאות וניהול מקרקעין בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
למעלה מ- 18 שנות ניסיון בשמאות מקרקעין ובשמאות חקלאית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמאות מקרקעין

 
שמאות מקרקעין פרס שרת
 
פרס שרת - שמאות מקרקעין בע"מ מתמחה במגוון תחומים מקצועיים בנושא שמאות מקרקעין:
 

1. הערכות שווי על סוגיהן:

 
 • הערכות שווי מקרקעין לצורך מכירה או רכישה (חוות דעת מלאות)
 • הערכות שווי מקרקעין לצורך בטוחה לבנקים, למשכנתאות או לכינוס נכסים
 • הערכות שווי של תחנות תדלוק על סוגיהן: מט"שים, מחצבות ועוד
 • הערכות שווי לנכסים הכוללים דייר מוגן, אומדן חלק הדיירות המוגנת, אומדן חלק הבעלות, אומדן מרכיב הפינוי ועוד. פרס שרת מהווה משרד מומחה בתחום, אשר ממונה על-ידי בתי המשפט השונים בישראל כמשרד בלתי תלוי.
 • התמחות בתחום IFRS – ביצוע הערכות שווי בהתאם לתקן וביצוע ביקורות להערכות שווי מקרקעין מטעם פירמות רואי חשבון
 

2. הערכות בגין פגיעה במקרקעין:

 
 • התמחות בתחום ירידת ערך של נכסים / הערכת גובה פיצויים (סעיף 791), ייצוג בעלים פרטיים, משרדי עורכי דין, חברות בנייה וועדות תכנון ובנייה
 • התמחות בתחום ההפקעות (ייצוג ומתן עדות בבתי משפט או ועדות ערר), ביצוע חוות דעת בשיתוף עם משרדי עורכי דין מובילים בתחום וייצוג ועדות תכנון ובנייה ומוסדות ממשלתיים
 

3. מיסוי:

 
 • חוות דעת עבור ועדות ומועצות מקומיות לצורך: הכנת שומות היטל השבחה, הפקעות, איחוד וחלוקה, ירידת ערך, ביצוע מכרזים ועוד
 • ייצוג חברות בנייה, עורכי דין ולקוחות פרטיים לצורך: השגות ברשויות מס שבח, היטל השבחה בוועדות מקומיות, דמי הסכמה, דמי היוון ודמי היתר ברשות מקרקעי ישראל
 

4. כדאיות פרויקטים:

 
 • ביצוע סקר ראשוני (דו"ח אפס) לכדאיות פרויקטים מכל הסוגים, כולל פינוי-בינוי
 • ביצוע סקר ראשוני (דו"ח אפס) לפרויקטים בתחום תמ"א 38 על תיקוניה
 • ליווי דיירים בפרויקטים מסוג תמ"א 38 על תיקוניה
 • ביצוע חוות דעת לכדאיות פרויקט במסגרת תמ"א 38 על תיקוניה, בהתאם לתקנה 57 לפקודת העיריות
 • חוות דעת למערכת הבנקאית בגין שווי גג במסגרת פרויקט תמ"א 38 תיקון 3
 

5. חוות דעת מומחה:

 
 • חוות דעת מומחה בגין ליקויי בנייה ו/או ירידת ערך (תביעות נזיקין)
 • הערכות בנושא פירוק שיתוף במקרקעין תוך התייחסות לאפשרות חלוקה ב- "עין"
 • אומדן דמי שכירות ראויים לכל הנכסים על סוגיהם השונים
 

6. כללי:

 
 • התמחות בהרחבות מושבים בהתאם לתמ"א 35 (מתן ייעוץ וליווי עד לאישור התוכנית)
 • התמחות בפיצול נחלות בהתאם לפסיקה ולהנחיות רשות מקרקעי ישראל
 • התמחות בתכנון ובהפשרת מתחמי קרקע תוך חלוקה ותכנון מחדש